Wotlk - Hỏi về đôi tính năng chung và người chơi

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
75

Topic author
McLaren
Posts: 1

Wotlk - Hỏi về đôi tính năng chung và người chơi

Post#1 » 06 Dec 2017, 02:15

Hi ban quản trị và các bạn player.

Mình chơi wow từ lâu rồi, tính ra cũng chục năm. Trước cũng chơi server Viet-wow. Nghỉ game wow cũng mấy năm.

Lục lại skype thấy một số bạn trước đây cùng team chợt nhớ đến wow, thèm chơi lại bản Classic với TBC. Lướt face chắc trình duyệt dính cookie chợt thấy đôi dòng trên newfeeds về server VW mở lại Wotlk với dòng ghi là mọi thứ ổn đến 99%. Ok mình đã download xong, created char cả 2 side A và H. Thấy Char instant 80 luôn, cũng ngon, khỏi train lvl. Nhưng không biết kiếm gear Blue ở đâu :D

Mình có vài câu hỏi:

1, hệ thống PVE của server ok không ạ?
2, Server liệu có đủ team raid 25 man không ạ?

McLaren xin cám ơn BQT và các anh em!

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Wotlk - Hỏi về đôi tính năng chung và người chơi

Post#2 » 06 Dec 2017, 09:15

Về gear bạn có thể xem thêm guide ở phần Guide Wrath of The Lich King khu vực hướng dẫn người mới chơi.
1. Hệ thống PvE hoạt động tốt bởi vì Server hầu như tập trung nhiều cho PvE
2. Tôi cũng không rõ có đủ hay không nhưng vẫn thấy 2 faction ăn hành Raid 25 đều đều :amazed:

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests