Justice point & Valor point

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Justice point & Valor point

Post#1 » 01 Dec 2017, 18:22

1. Valor point
- Dungeon bug không có Valor point
- Các hoạt động khác mang lại Valor point cũng bug nhiều ngoại trừ Daily (5VP/1quest)
- Tỷ giá quy đổi hiện tại: 500Vp/Offset; 1000VP/Onset và 1.480VP/1 món tier 14 (ilv 496)
Thời gian bỏ ra để farm được số lượng Valor point đổi lấy gear mất rất nhiều thời gian để có thể tham gia các hoạt động PVE khác. Vì vậy tôi đề nghị xem xét việc giảm VP đổi gear như sau: Offset: 350VP/1; Onset 850/1; Tier (ilv 496) 1300/1
2. Justice point
- Hoạt động duy nhất mang lại Justice point là dungeon
- Hiện tại là 48JP/Boss, đề nghị tăng lên 65JP/Boss

2 ý kiến trên dựa theo dõi những ngày gần đây về thực tế các hoạt động in game của server, nhằm làm giảm thời gian farm để đạt đc gear cho hoạt động pve cơ bản và trình độ hiện tại của phần lớn player.
* Các hoạt động PVP hiện tại gần như không có.

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Justice point & Valor point

Post#2 » 02 Dec 2017, 10:31

work đúng thì 120 JP / 1 dungeon boss ( chưa có bonus từ guild )
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Re: Justice point & Valor point

Post#3 » 12 Dec 2017, 10:07


User avatar
1
Pew
Posts: 24

Re: Justice point & Valor point

Post#4 » 12 Dec 2017, 11:14

Nas wrote:https://wow.gamepedia.com/Justice_Points
694
Up fix please!
:adore:

hinh nhu hoi truoc bi loai bo r
Image

User avatar
Senior user
Alex
Posts: 121

Re: Justice point & Valor point

Post#5 » 18 Jan 2018, 14:39

Quan tâm!
Image

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest