Đôi dòng tâm sự

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: Đôi dòng tâm sự

Post#11 » 24 Nov 2017, 07:12

Cái kiểu con người hễ mở mồm là nói chuyện như ****** thì tốt nhất k cần quan tâm tới nó nói gì. Cach suy mghi cua nó có vấn đề thông cảm cho nó và cho nó vào thư mục chặn.

User avatar
Senior user
Alex
Posts: 121

Re: Đôi dòng tâm sự

Post#12 » 24 Nov 2017, 15:26

Kaka. Các thanh niên A nóng quá.

Cho tôi 1 đường quay về :v
Image

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest