Vietwow shop - Materials

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Vietwow shop - Materials

Post#1 » 03 Jul 2017, 09:12

http://www.wowhead.com/item=6370/blackmouth-oil
BQT xem xét add giúp item này vào shop được không :burn_joss_stick:

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: Vietwow shop - Materials

Post#2 » 03 Jul 2017, 09:25

Nas wrote:http://www.wowhead.com/item=6370/blackmouth-oil
BQT xem xét add giúp item này vào shop được không :burn_joss_stick:


Tất nhiên là không, chuẩn bị remove shop rồi, tự thân vận động thôi :beauty:

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Re: Vietwow shop - Materials

Post#3 » 03 Jul 2017, 10:32

:beat_brick: sắp vất vả rồi à?
Thôi thì thêm chăm chỉ thêm niềm đam mê vậy :baffle:

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Re: Vietwow shop - Materials

Post#4 » 03 Jul 2017, 12:56

- có nên remove không Ad ơi.
- có tăng rate khi farm matz được không ad?

User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Vietwow shop - Materials

Post#5 » 03 Jul 2017, 13:11

mình ý kiến nên cho full recipe khi donate job vì những ai donate hầu như không có thời gian cầy recipe. Những ng có thời gian cầy recipe thì chủ yếu tự farm job :lol:

User avatar
90
three
Posts: 32

Re: Vietwow shop - Materials

Post#6 » 04 Jul 2017, 23:38

dùng cái này làm gì, khi mà free action potion bug (do job alchemy bug cd) :adu:

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests