custom race

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar

Topic author
venruki
Posts: 93

custom race

Post#1 » 27 Jun 2017, 10:15

Mình có ý kiến thế này: khá nhiều player muốn chơi 1 số race nhất định nhưng race đó lại không có class mong muốn. Đơn giản là vì 1 số race đẹp hơn và xmog nhìn chất hơn. Soul hay shirt cũng chỉ giúp 1 phần làm đẹp chứ chưa chắc đã vui bằng combo race+class mới hoàn toàn.
Lợi ích từ custom race class
-thu hút new
-nhà nhà xài gem đổi race/fact nhiều hơn
-druid/shaman/pally không bị kẹt phải chơi mấy race 'gay' như drenai, bờ lắt ẹp, nai ẹp

Sv nên bổ sung các combo mới ví dụ:
-human sham, druid
-drenei lock
-NE lock, pally
-panda lock, pally
-gnome hunter (cái này quan trọng), monk, druid...nói chung chơi gnome là ngon rồi
-orc pala, pri
....

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: custom race

Post#2 » 27 Jun 2017, 10:18

:chipgood:

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: custom race

Post#3 » 27 Jun 2017, 10:28

no, just no :lol:

User avatar
90
kozaxlh
Posts: 35

Re: custom race

Post#4 » 27 Jun 2017, 10:30

Mất cân bằng game

User avatar

Topic author
venruki
Posts: 93

Re: custom race

Post#5 » 27 Jun 2017, 10:40

kozaxlh wrote:Mất cân bằng game

explain?

User avatar
90
daryl951
Posts: 15

Re: custom race

Post#6 » 27 Jun 2017, 12:19

Thay ben sever hero wow co may race nhu forest troll hay skeleton k biet vw lam dc k nhi

User avatar
nvat96
Posts: 9

Re: custom race

Post#7 » 27 Jun 2017, 14:46

Mỗi race/class nó có animation riêng mà. Custom như vậy loạn lắm, dễ gây bug nữa.

User avatar
Senior user
logan
Posts: 80

Re: custom race

Post#8 » 27 Jun 2017, 16:00

yes, just no

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest