Danh sách các Daily Quest Pandaria

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
Administrator

Topic author
Blackmetalz
Posts: 1181

Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#1 » 26 Jun 2017, 17:27

Hi. Hiện tại BQT đang cần 1 loạt các danh sách Daily Quest Pandaria mà những quest đó hoạt động tại Server Vietwow.

Các bạn chỉ cần paste link Wowhead vào đây và chia ra theo zone của Quest.

Rất mong sự hỗ trợ từ các bạn :beauty:User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#4 » 27 Jun 2017, 16:25

Vale of Eternal Blossoms
http://www.wowhead.com/quest=31382/defe ... zao-temple
http://www.wowhead.com/quest=30306/the-battle-ring
http://www.wowhead.com/quest=30277/the-crumbling-hall
http://www.wowhead.com/quest=30280/the-thunder-below
http://www.wowhead.com/quest=31381/tria ... hite-tiger
http://www.wowhead.com/quest=31376/atta ... de-serpent
http://www.wowhead.com/quest=31378/chal ... -red-crane
http://www.wowhead.com/quest=33133/warforged-seals
http://www.wowhead.com/quest=31136/behind-our-lines
http://www.wowhead.com/quest=31242/mistfall-village
http://www.wowhead.com/quest=31246/atta ... ll-village
http://www.wowhead.com/quest=30195/blooming-blossoms
http://www.wowhead.com/quest=30190/sprite-plight
http://www.wowhead.com/quest=30191/stee ... -beer-here
http://www.wowhead.com/quest=30192/my-town-its-on-fire
http://www.wowhead.com/quest=30285/wu-k ... ng-reports
http://www.wowhead.com/quest=30286/backed-into-a-corner
http://www.wowhead.com/quest=31247/setting-sun-garrison
http://www.wowhead.com/quest=30194/encroaching-storm
http://www.wowhead.com/quest=30232/ruff ... e-feathers
http://www.wowhead.com/quest=30238/return-to-rest
http://www.wowhead.com/quest=30263/clea ... the-forest
http://www.wowhead.com/quest=30444/no-reprieve
http://www.wowhead.com/quest=30244/alon ... ents-spine
http://www.wowhead.com/quest=30302/the-imperion-threat
http://www.wowhead.com/quest=30298/pain ... -ruins-red
http://www.wowhead.com/quest=30200/in-ashen-webs
http://www.wowhead.com/quest=30225/the-ashweb-matriarch
http://www.wowhead.com/quest=30227/wulo ... e-sentinel
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#5 » 27 Jun 2017, 16:35

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#6 » 27 Jun 2017, 16:40

kunlai summit ( chỉ có 2 quest work vì Bm chưa chiu6 fix đám kia )
http://www.wowhead.com/quest=31492/the- ... f-strength
http://www.wowhead.com/quest=31517/cont ... th-bullies
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#7 » 27 Jun 2017, 16:47

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Administrator

Topic author
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#8 » 28 Jun 2017, 09:41

mrphuc wrote:kunlai summit ( chỉ có 2 quest work vì Bm chưa chiu6 fix đám kia )
http://www.wowhead.com/quest=31492/the- ... f-strength
http://www.wowhead.com/quest=31517/cont ... th-bullies


:stick: hôm qua mò mãi ko thấy topic ấy ở đâu :burn_joss_stick: :burn_joss_stick: :burn_joss_stick:

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#9 » 28 Jun 2017, 13:09

lạc trôi đi đâu thì hãy hỏi mấy tên mod :|
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Danh sách các Daily Quest Pandaria

Post#10 » 28 Jun 2017, 19:55

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests