BUG SHAMAN ENH

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
90

Topic author
atinh52
Posts: 36

BUG SHAMAN ENH

Post#1 » 09 Jun 2017, 14:17

Windfury khong Proc khi su dung 2H wp. 98 hit test ma ko proc lan nao.
Attachments
IMG_5606-min.JPG
shamy enh

User avatar
90

Topic author
atinh52
Posts: 36

Re: BUG SHAMAN ENH

Post#2 » 10 Jun 2017, 00:20

Feral Spirit skill and damage.

Patch changes:

WoD Patch 6.0.2 (2014-10-14):
Feral Spirit's Spirit Wolves no longer have the "Spirit Bite" ability.
Damage has been increased by 300%.
MoP Patch 5.3.0 (2013-05-21): Spirit Wolves are now immune to root and snare effects.

==> SKill "Spirit Bite" có trong 2 con sói bản 5.4.2 này hay ko? Vì xem trên youtube thấy sói cắn có Crit Dps vs skill đó, dmg lên 11k-22k. Search wowhead thi tìm ko ra skill này của 2 con sói.
- Test tại SV vietwow Dmg của 2 con sói chỉ ở mức 2k-3k, không hơn.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x_uyzKsvNTs
( xem lúc 2m)
Attachments
Screenshot (52)_LI-min.jpg
SW

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: BUG SHAMAN ENH

Post#3 » 10 Jun 2017, 14:26

Spirit wolf work chuẩn 100% ko bug , retail-like :)) skill này bản chất là hồi máu chứ ko phải dps
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: BUG SHAMAN ENH

Post#4 » 12 Jun 2017, 02:03

atinh52 wrote:Windfury khong Proc khi su dung 2H wp. 98 hit test ma ko proc lan nao.

Enhance Shammy sử dụng 2H à. Là nhỉ :amazed:

User avatar
90

Topic author
atinh52
Posts: 36

Re: BUG SHAMAN ENH

Post#5 » 14 Jun 2017, 11:50

Bình thường cầm 1H WF đánh cũng ko proc Bm, phải cầm thêm OH Flame tone mới Proc.
Cầm 2H for fun thôi :))) nhưng chuẩn là phải Proc khi cầm bất cứ cái Wp nào chứ hè ?

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: BUG SHAMAN ENH

Post#6 » 15 Jun 2017, 01:09

2H thì ko thể nào proc bởi vì spell nó yêu cầu weapon 1H. Nên 2H không proc là đúng rồi :amazed:

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest