Về việc mở shop xmog

Thảo luận về các vấn đề xoay quanh WoW và cộng đồng

Moderators: LordHidan, damnit2013

User avatar
venruki
Posts: 93

Re: Về việc mở shop xmog

Post#201 » 19 Jul 2017, 10:33

PingPaoPao wrote:http://www.wowhead.com/item=32235/cursed-vision-of-sargeras
Item này sẽ có phiên bản của Mail và Plate trong update tiếp theo. :boss:


chưa có :v

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Về việc mở shop xmog

Post#202 » 19 Jul 2017, 11:16

venruki wrote:
PingPaoPao wrote:http://www.wowhead.com/item=32235/cursed-vision-of-sargeras
Item này sẽ có phiên bản của Mail và Plate trong update tiếp theo. :boss:


chưa có :v


Chưa Update :boss: :boss:

User avatar
90
atinh52
Posts: 36

Re: Về việc mở shop xmog

Post#203 » 26 Jul 2017, 08:38


User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Về việc mở shop xmog

Post#204 » 26 Jul 2017, 12:52

ok, món item trên đã có mặt trong shop weapon xmog :boss:

User avatar
90
jemomatrix
Posts: 6

Re: Về việc mở shop xmog

Post#205 » 27 Jul 2017, 11:04

Mấy cái Accessory shirt làm sao coi đc. Để biết hình dạng nữa Ad ơi

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Về việc mở shop xmog

Post#206 » 27 Jul 2017, 11:23

Phía trên cùng của forum, cạnh phần Gallery là SHOP
app.php/gallery/album/2

User avatar
90
atinh52
Posts: 36

Re: Về việc mở shop xmog

Post#207 » 27 Jul 2017, 13:45


User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Về việc mở shop xmog

Post#208 » 27 Jul 2017, 13:46

Ok, tôi đã add vào trong shop weapon xmog :boss:

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Về việc mở shop xmog

Post#209 » 01 Aug 2017, 17:46

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Eldin
Posts: 9

Re: Về việc mở shop xmog

Post#210 » 06 Aug 2017, 22:11

Xin Xmog cho Runeblade of Baron Rivendare ạ

Return to “THẢO LUẬN CHUNG”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest