[Guide] Hướng dẫn làm quest Etile Group

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

User avatar
Senior user

Topic author
mrphuc
Posts: 700
Contact:

[Guide] Hướng dẫn làm quest Etile Group

Post#1 » 01 Mar 2017, 19:30

1) Nhận quest ở bảng hero's call ở shrine of 7 stars hoặc shrine of 2 moons
2) Move qua zone isle of thunder , và giết những NPC sau đây
3)

479

480

4)

481

482

5)

483

484

485

6)

486

487

7)

488

489

Note : nếu bạn làm quest cùng pt hoặc raid thì có thể xông pha vào giết :boss:
Còn nếu làm solo thì có thể làm như mình

490

:big_smile:

Hết . Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests