Hướng dẫn transmog

Các hướng dẫn khác

Moderator: LordHidan

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143
Contact:

Hướng dẫn transmog

Post#1 » 18 Mar 2018, 23:42

Ở guide này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách transmog được tất cả các loại trong WOW
Điều kiện duy nhất là có item muốn transmog thành ở trong bag
Phần mềm hỗ trợ: http://www.cheatengine.org/
Có thể transmog cloth thành plate, mail hay leather và ngược lại
one hand -> two hand.....
bật cheat engine
722
1. item muốn transmog - leather.
719
2. Item phụ để giúp " mồi " transmog phải cùng loại với item muốn transmog ở đây là leather
725
3. Sử dụng cheat engine
726
4. item muốn transmog thành - Cloth
720
5. Thay đổi giá trị
727
6. Apply và tận hưởng thành quả
728
các bạn có thể làm tương tự với tất cả các loại nhé.
Sử dụng addon: ID Tips để biết được ID của item ngoài ra các bạn có thể google tên item rồi vào wowhead để biết được ID của item
730
Specal thank: Ori + Tinker

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest