Tổng hợp Blacklist

Nơi các player bị ban, cấm chat do vi phạm nội quy Server

Moderator: thanhtotti

User avatar
Administrator

Topic author
PingPaoPao
Posts: 279
Contact:

Tổng hợp Blacklist

Post#1 » 20 Aug 2017, 20:40

Cập nhật luật lệ về Ban ingame/Mute ingame, xóa bỏ các tiền án tự sự đã có từ trước.


1. Ban ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn

2. Mute ingame:
- Lần 1: 1 tháng
- Lần 2: 3 tháng
- Lần 3: 6 tháng
- Lần 4: vĩnh viễn


Danh sách bị Ban vĩnh viễn:

- Server Frostmourne:
+ CHARACTER: Traucho, Traucho, Sieuxuan ( Cheater )
+ Account: Kelina ( CHEATER )
Attachments
BAN.png

User avatar
Administrator

Topic author
PingPaoPao
Posts: 279
Contact:

Re: Tổng hợp Blacklist

Post#2 » 22 Sep 2017, 16:43

Cập nhật lại ngày 22-09-2017

Return to “BLACKLIST”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest