Shop Lich King - Realm Frostmourne

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

User avatar
Administrator

Topic author
PingPaoPao
Posts: 279
Contact:

Shop Lich King - Realm Frostmourne

Post#1 » 24 Nov 2017, 16:00

Shop Name: VietWow Shop - Magus Commerce Exchange - Dalaran
Sau đây là các item có giúp cho bạn biến hình, thêm hiệu ứng mà ingame không thể xem trước được.

1. Shirt of Volibear
Image

2. Shirt of Purpleness
Image

3. Shirt of Time
Image

4. Shirt of Darkness
Image

5. Shirt of Yellow Stars
Image

Return to “THÔNG TIN SERVER”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest