Hướng dẫn tải game

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

User avatar
Administrator

Topic author
Administrator
Posts: 10

Hướng dẫn tải game

Post#1 » 26 May 2016, 18:50

1. Wrath of The Lich King:

Download Link (Google Drive): Lưu ý dung lượng của file này là 16 Gb.

https://goo.gl/SG7r29

Download rồi giải nén sau đó mở File wow.exe để vào game với tài khoản đã đăng kí tại http://wotlk.viet-wow.com/dang-ki

2. Mists of Pandaria
Download Link ( Google Drive ): Lưu ý dung lượng của file này là 18 Gb.

https://goo.gl/wDW3y7

Tải về, giải nén và chạy File Wow.exe để vào game với tài khoản đăng kí tại:
http://mop.viet-wow.com/dang-ki

Have Fun!

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: Hướng dẫn tải game

Post#2 » 30 Jan 2018, 14:19

Update 30-01-2018

Return to “THÔNG TIN SERVER”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest