Hướng dẫn mua Transmog item với VP

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

User avatar
Mod

Topic author
kannjc
Posts: 198
Contact:

Hướng dẫn mua Transmog item với VP

Post#1 » 05 Apr 2018, 23:54

Hiện tại server có bán item transmog item level <160 và không phải Legendary với Realm Frostmourne (item level < 450 và không phải Legendary với Realm Hellscream thông qua email bằng donate, Vietwow point thông qua hệ thống mail ingame với mức giá như sau:

- Armors, 1-handed weapons , Offhand, Ranged (Wands, Bows, Crossbows, Guns): 50000 VND/50 Vpoint
- 2-handed weapons: 100000 VND/100 Vpoint

1. Để mua bằng donate/Vpoint các bạn vui lòng email tới địa chỉ:
blackmetal.vietwow@gmail.com
Nội dung email

Code: Select all

Chủ đề: Mua item transmog - Realm Hellscream (hoặc Realm Frostmourne)
- Tên Acc:
- Tên Character:
- Link Item muốn mua: (Đưa link  của item trên wowhead.com)

2. Để item ingame các bạn vui lòng gửi mail tới nhân vật Vietwow với nội dung là link item (Lấy từ wowhead.com) sau đó admin sẽ tự trừ VPoint của tài khoản. Lưu ý rằng cách này sẽ tốn nhiều thời gian hơn thông qua email

Mail mẫu:

Image

Return to “THÔNG TIN SERVER”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest