Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Thông tin Server, change log, vân vân

Moderator: thanhtotti

User avatar
Administrator

Topic author
PingPaoPao
Posts: 194
Contact:

Các Mốc Donate - Realm Hellscream

Post#1 » 20 Feb 2018, 16:31

VietWow triển khai mốc Donate tích lũy từ ngày 20/02/2018 dành cho Realm Hellscream - Mists of Pandaria, các bạn sẽ nhận được các phần quà tương ứng với các mốc sau đây:

- Mốc 1: 100k - Pet
- Mốc 2: 300k - Toy
- Mốc 3: 500k - Item thuộc hệ thống shop Ingame < 150 ( Vpoint, Gem )
- Mốc 4: 1M - 1 Item epic bất kì trong shop ( Mount, Gear, Toy, Pet )
- Mốc 5: 2M - 1 Weapon / 5 mảnh Onset Transmog VIP ( bất kì item nào ingame, Item transmog stat sẽ bị giảm xuống chỉ còn 1 đối với những item Level > 90 )

có thể reset tích lũy kể từ mức 1M nếu không chọn mốc 5.

P/s: Donate đến mốc nào, nhận được hàng mốc đó và tiếp tục tích lũy cho các mốc tiếp theo

Các bạn gửi mail tới địa chỉ: [email protected]
- Với tiêu đề sau đây:

Account xxxx - Realm Hellscream nhận quà mốc x

- Nội dung:
Character : xxx
Mốc 1: Link item http://www.wowhead.com/item=44105/lasti ... -spaulders
Mốc 2, mốc 3: tương tự mốc 1 với Item tương ứng

Return to “THÔNG TIN SERVER”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests