Tome of Valor

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84
Contact:

Tome of Valor

Post#1 » 15 Dec 2017, 09:17

http://www.wowhead.com/item=97268/tome-of-valor
- Tỷ lệ drop quá thấp, đánh 2 ngày 10 con không drop lần nào :beat_shot:

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest