Chức năng đổi Currency ingame

Report bug khác, bug crash client,profession, vân vân, tất tần tật tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Chức năng đổi Currency ingame

Post#1 » 10 Dec 2017, 14:52

687
1. Có sự nhầm lẫn giữa 2 reputation là shado pan và shadopan assault. Reputation Shadopan Assault sử dụng để mua gear Justice point 522; Reputation shado pan là Reputation để mua gear tại NPC Rushi the Fox - Townlong steppes. Hiện tại ingame đang là chức năng đổi justice point lấy 1.000 Reputation Shado Pan
2. Bug khi đang full reputation với shado pan tiến hành đổi Justice point lấy thì reputation reset về 0 và cộng thêm 1.000. Ảnh ở trên có thông báo ghi rõ là: Reputation with Shado pan decreased by 41.999"
3. Bug thông báo ghi là 700 JP/1.000 Rep nhưng trên thực tế mất nhiều hơn so với thông báo ghi.
4. Đề nghị trả lại Jusice point cho Char Lynkie - Rogue và char của tôi vì tiến hành test đổi T_T.

User avatar
wo3vietnam
Posts: 19

Re: Chức năng đổi Currency ingame

Post#2 » 11 Dec 2017, 09:02

Mình cũng bị cái này. Định mua thử Shadow Pan Assault Rep nhưng khi click vào thì Rep Shadow Pan bình thường lại được cộng vào. Mình test thử 1 lần nữa cũng vậy. Character Tinkerbel

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Re: Chức năng đổi Currency ingame

Post#3 » 11 Dec 2017, 11:10

Cái này đề nghị cộng lại JP cho ae. Kiếm JP giờ khá là vất vả

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1145

Re: Chức năng đổi Currency ingame

Post#4 » 12 Dec 2017, 09:25

Fixed next update

User avatar
Mod

Topic author
Nas
Posts: 84

Re: Chức năng đổi Currency ingame

Post#5 » 12 Dec 2017, 12:05

Vẫn còn bug
1. Bug reputation giảm về 0 khi sử dụng chức năng đổi Jusitice point lấy Rep
ảnh trước khi đổi currency
696
ảnh sau khi đổi currency
695
2. Bug số lượng JP thực tế lớn hơn thông báo
Ảnh trước khi đổi currency
697
Ảnh sau khi đổi currency
698
* số lượng thực tế quy đổi là 900JP 1 lần đổi

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 120

Re: Chức năng đổi Currency ingame

Post#6 » 12 Dec 2017, 13:55

Sorry, do tôi bận nên ko test được Update của Admin. Tôi đã vừa hotfix bug này, tỉ lệ 750 JP -> 1000 REP Shado-Pan Assult

Return to “KHÁC”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest