bug queque Arena + BG

Report bug về raid - dungeon tại đây.

Moderator: kannjc

User avatar

Topic author
soihungac
Posts: 36

bug queque Arena + BG

Post#1 » 19 Feb 2018, 12:52

:bug:
when I want to do a random battleground or Arena, I click "Join Battle" and nothing happens
very importan thx

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: bug queque Arena + BG

Post#2 » 19 Feb 2018, 12:54

Làm cái clip, có 4 nhân vật. 2 Leader queue cùng 1 lúc xem có hiện tượng gì xảy ra đối với Arena

User avatar

Topic author
soihungac
Posts: 36

Re: bug queque Arena + BG

Post#3 » 19 Feb 2018, 12:57

"nothing happens"

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: bug queque Arena + BG

Post#4 » 19 Feb 2018, 13:03

1.png
Really?

User avatar

Topic author
soihungac
Posts: 36

Re: bug queque Arena + BG

Post#5 » 19 Feb 2018, 13:09


User avatar

Topic author
soihungac
Posts: 36

Re: bug queque Arena + BG

Post#6 » 19 Feb 2018, 13:11

PingPaoPao wrote:1.png

Nói thật nhé, những cái bug quan trọng như thế này cứ vào game queque là rõ thôi, toàn vào sever test gg

User avatar
90
kunlovega
Posts: 13

Re: bug queque Arena + BG

Post#7 » 19 Feb 2018, 13:13

Team 2 is the same:
https://youtu.be/SIlBSEoKiUQ
Image

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: bug queque Arena + BG

Post#8 » 19 Feb 2018, 13:26

Working on it.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: bug queque Arena + BG

Post#9 » 19 Feb 2018, 19:37

Fixed next update. Report sớm có phải là xong rồi không thay vì ngồi cry :lol:

Return to “RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests