Tsulong - Terrace of Endless Spring

Report bug về raid - dungeon tại đây.

Moderator: kannjc

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Tsulong - Terrace of Endless Spring

Post#1 » 06 Apr 2018, 17:45

750
Bug: He was flying up the sky. when we down the Protectors of the Endless he didn't came back. We can't fighting him.

This bug just happened with the man who already down the Protectors of the Endless. If my Alt go to the raid, Tsulong do not flying up we can see him fighting with Sha of Fear.

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: Tsulong - Terrace of Endless Spring

Post#2 » 08 Apr 2018, 17:54

bug : no VP rewarded
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143

Re: Tsulong - Terrace of Endless Spring

Post#3 » 08 Apr 2018, 22:33

Lẽ ra hôm qua đánh xong boss 1+2 xong thì hôm nay id giữ nguyên và tiếp tục đánh boss 3 ở lần vào raid tiếp theo nhưng ở đây raid rs lại boss 1 và boss 2 tsulong thì bay lên trời. Nếu muốn đánh tiếp boss 3 hoặc có boss 2 để đánh thì phải đợi thứ 7 cuối tuần rs toàn bộ id raid.

Return to “RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest