MSV bosses

Report bug về raid - dungeon tại đây.

Moderator: kannjc

User avatar
Senior user

Topic author
mrphuc
Posts: 700

MSV bosses

Post#1 » 28 Feb 2018, 17:21

One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Senior user

Topic author
mrphuc
Posts: 700

Re: MSV bosses

Post#2 » 12 Mar 2018, 21:14

up
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#3 » 19 Mar 2018, 02:32

Fixed next update

User avatar
Senior user

Topic author
mrphuc
Posts: 700

Re: MSV bosses

Post#4 » 27 Mar 2018, 22:38

sau khi fix thi boss 1 2 3 có VP nhưng lorewalker Cho bug từ sau boss 1 nên boss 4 bug ko đánh đc
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#5 » 14 Apr 2018, 09:25

Có thể làm giống 5.4.2 remove npc dẫn đường từ boss 1 đi. Đưa nó vào chỗ của boss 4 để khi vào đấy có thể active được bos. Tương tự với elegon khi đúng thì đơi npc vào để gọi boss ra. Remove chức năng npc dẫn đường đỡ phát sinh bug mặc dù chức năng khá hay.

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#6 » 21 Apr 2018, 20:03

Test lại Raid này nhé.

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#7 » 24 Apr 2018, 23:07

https://wow.gamepedia.com/Stone_Guard
Bug Petrification: Following 4 boss do not casting petrification
- http://www.wowhead.com/spell=116057/ame ... also-other
- http://www.wowhead.com/spell=115852/cob ... rification
- http://www.wowhead.com/spell=116006/jade-petrification
- http://www.wowhead.com/spell=116036/jas ... rification
Without Petrification can't defeat Stone Guard and any next boss in Mogu'shan Vaults because need to defeat the first boss to continue.
* Can we pass the first boss in Mogu'shan Vaults?

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#8 » 25 Apr 2018, 22:20

Report này có chuẩn hoặc đủ thông tin không?

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: MSV bosses

Post#9 » 25 Apr 2018, 22:26

754
NM 67 lần 6 lần work
HC 9 lần 0 lần nào work

User avatar
Administrator
PingPaoPao
Posts: 279

Re: MSV bosses

Post#10 » 25 Apr 2018, 22:27

Lulz. Boss 4 MSV ở mode normal tình trạng bị ra sao, có clip report ko :(

Return to “RAID - DUNGEON - BATTLEGROUND”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest