Page 1 of 1

Warlock (Demonology) - Doom

Posted: 05 Aug 2018, 16:13
by Lina
https://www.wow-freakz.com/spells.php?spell=603
Inflicts impending doom upon the target, causing 4004 (+93.75% SP) Shadow damage over 1 minute.
When Doom critically strikes, a Wild Imp will be summoned to attack the target.
Bug: Khi sử dụng lên mục tiêu không có damage, sau 4-5s thì không còn tác dụng lên mục tiêu nữa

Re: Warlock (Demonology) - Doom

Posted: 17 Aug 2018, 18:12
by PingPaoPao
Cần check ở 548 Server :D

Posted: 25 Sep 2018, 15:47
by vainoi24g00
Mình là người mới vào nghề nên cũng ko hiểu vấn đề này nhiều lắm, có gì thiếu sót mong được học hỏi thêm từ các bác. Thank

Re: Warlock (Demonology) - Doom

Posted: 25 Sep 2018, 21:11
by PingPaoPao
https://www.facebook.com/groups/vietwow/ Bạn có thể vào đây để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.