[Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Report bug spell, talent, class, glyph tại đây

Moderator: kannjc

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

[Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#1 » 15 Jun 2018, 08:37

Worrk: When you successfully Jab or damage at least 3 enemies with Spinning Crane Kick, you gain Muscle Memory, causing your next Tiger Palm or Blackout Kick to deal 150% increased damage and restore 4% mana.
Bug: Dont work
Image

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#2 » 15 Jun 2018, 10:16

Cụ thể hơn nữa được không vì tôi chơi monk passive này vẫn hoạt động bình thường

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#3 » 15 Jun 2018, 10:30

Dùng jab ko thấy work
Image

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#4 » 15 Jun 2018, 10:43

Spinning Crane Kick Vẫn work nhỉ? Khi nào về sẽ kiểm tra lại

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#5 » 16 Jun 2018, 09:17

confirm bug Jab hit 3 different target do not proc Muscle Memory

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#6 » 16 Jun 2018, 09:43

Tôi nhớ ko nhầm jab đập 1 phát là proc rồi
Image

User avatar
90
Nas
Posts: 143

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#7 » 16 Jun 2018, 09:48

đúng tooltips nó ghi là vậy nhưng cái này tôi không chắc chắn, để Bm tự lo :))

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#8 » 21 Jun 2018, 08:25

Fix please
Image

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: [Monk] [Spell] [Muscle Memory]

Post#9 » 25 Jun 2018, 14:51

Please, Fix it
Image

Return to “SPELL - TALENT - CLASS”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest