Tìm trẻ lạc

HORDE GUILD

Moderators: Alex, LordHidan, damnit2013

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Tìm trẻ lạc

Post#1 » 29 Aug 2016, 07:53

4 thanh niên : Dentis, xathu, gotcha, cipher vào đây điểm danh giúp mình cái. Có việc! :yaosex:
Image

User avatar
100
Blaz
Posts: 14

Re: Tìm trẻ lạc

Post#2 » 29 Aug 2016, 08:12

Gotcha here ?!

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: Tìm trẻ lạc

Post#3 » 29 Aug 2016, 08:17

thanks! Thanh niên monk to nhất H
Image

User avatar
100
Blaz
Posts: 14

Re: Tìm trẻ lạc

Post#4 » 29 Aug 2016, 08:20

Có gì hot thế Alex?

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: Tìm trẻ lạc

Post#5 » 29 Aug 2016, 08:21

Hot! hót lắm :v
Image

User avatar
100
Blaz
Posts: 14

Re: Tìm trẻ lạc

Post#6 » 29 Aug 2016, 08:27

Raid dun gì à :3 Nói thật chứ mình noob, nhiều cái chả biết gì cơ mà thèm cảm giác 25 người bị hấp diêm bởi 1 con boss như hồi còn nghịch bên Molten.
Sv mình chỉ thấy BG là chủ yếu do mọi ng tập chung đc buổi tối thôi nhỉ.
Hay do mình noob ko ai rủ :S

User avatar
Senior user

Topic author
Alex
Posts: 121

Re: Tìm trẻ lạc

Post#7 » 29 Aug 2016, 08:44

Raid phải xây dựng team. Mình thì không có nhiều thời gian nên chưa làm được. Mà raid bug tùm lum đi mệt lắm.
Image

Return to “FREE UNCENSORED”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest