Hai thanh niên chém nhau đẫm máu giữa cái rét mùa đông

Các hình ảnh nóng hổi từ Viet-WoW

Moderator: LordHidan

User avatar
90

Topic author
ranu
Posts: 3

Hai thanh niên chém nhau đẫm máu giữa cái rét mùa đông

Post#1 » 14 Dec 2016, 19:21

phpBB [video]


Nhờ mod chèn link vào 4rum giúp , cám ơn.

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: Hai thanh niên chém nhau đẫm máu giữa cái rét mùa đông

Post#2 » 14 Dec 2016, 20:27

War incomming :troll:

Giờ ko chèn được vào rồi nữa thì phải :augh:

User avatar
Senior user
DevilMayCry
Posts: 19

Re: Hai thanh niên chém nhau đẫm máu giữa cái rét mùa đông

Post#3 » 15 Dec 2016, 12:12

:chipgood:

User avatar
Senior user
logan
Posts: 80

Re: Hai thanh niên chém nhau đẫm máu giữa cái rét mùa đông

Post#4 » 15 Dec 2016, 13:53

Huyền đang đánh nhau chắc vợ gọi bế con :D

Return to “SCREENSHOT & VIDEO”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest