Affliction Warlock vs Professor Putricide

Các hình ảnh nóng hổi từ Viet-WoW

Moderator: LordHidan

User avatar
90

Topic author
hatrung317
Posts: 21

Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post#1 » 25 Mar 2017, 22:52

phpBB [video]

User avatar
Senior user
reus
Posts: 64

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post#2 » 26 Mar 2017, 15:06

Sao ko dùng Destro mà solo,xem cảm giác nó như thế lào.lol

User avatar
90

Topic author
hatrung317
Posts: 21

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post#3 » 26 Mar 2017, 20:37

Des không thể đủ healing để đánh em này.

User avatar
90
thanh19589
Posts: 115

Re: Affliction Warlock vs Professor Putricide

Post#4 » 27 Mar 2017, 11:24

Đánh vào festergut là bị đá về đầu cổng mà ? Sao vào đc PP vậy

Return to “SCREENSHOT & VIDEO”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest