lốc tà ồ gà =))

WIND! OBAY MY COMMAND! (Chém gió xả láng về mọi chủ đề trên đời tại đây)

Moderator: LordHidan

User avatar

Topic author
venruki
Posts: 93

lốc tà ồ gà =))

Post#1 » 28 Jun 2017, 14:22

pho dờ hốt =]]
Attachments
taunt.jpg

User avatar
100
Kristin
Posts: 52

Re: lốc tà ồ gà =))

Post#2 » 28 Jun 2017, 14:25

Đề nghị H donate lấy cái bàn phím íu có phím numlock nhé :...:

User avatar
Senior user
reus
Posts: 64

Re: lốc tà ồ gà =))

Post#3 » 28 Jun 2017, 15:30

các bạn A cố gắng thu nạp new nhiều vào .chắc leader H sẽ xuất hiện trở lại :)

Return to “KHU VỰC GIÓ BÃO”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest