V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p

Moderator: LordHidan

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#61 » 16 Jul 2016, 15:26

Done...

User avatar
nguyen2000
Posts: 7

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#62 » 16 Jul 2016, 21:00

- Tên nhân vật: Bean
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#63 » 16 Jul 2016, 21:14

Done....

User avatar
1
wahokyeu2
Posts: 4

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#64 » 20 Jul 2016, 00:21

- Tên nhân vật: Cajon
- Faction muốn chọn: H

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#65 » 20 Jul 2016, 10:47

- Tên nhân vật: Game
- Faction muốn chọn: A :ahihi:

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#66 » 20 Jul 2016, 12:34

Done 2...

User avatar
1
wahokyeu2
Posts: 4

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#67 » 24 Jul 2016, 18:33

- Tên nhân vật: Guitar
- Faction muốn chọn: H

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#68 » 24 Jul 2016, 18:34

Done...

User avatar
Skormx
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#69 » 08 Sep 2016, 23:47

- Tên nhân vật: Skorms
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#70 » 08 Sep 2016, 23:51

Ko cần chọn race nữa đâu nhé, tự động ingame rồi @@

Return to “HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest