V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p

Moderator: LordHidan

User avatar
Administrator

Topic author
Administrator
Posts: 10

V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#1 » 30 May 2016, 16:59

Do 1 vài bug phát sinh nên sau khi hoàn thành chain quest nên race panda không tự động chuyển sang faction Alliance / Horde như player đã chọn. Vì vậy những player bị bug race panda khi làm chain quest outzone hãy để tại tên nhân vật ở đây theo mẫu sau đây, mình sẽ giúp các bạn khắc phục tạm thời để có thể tiếp tục cuộc hành trình MoP.

Code: Select all

- Tên nhân vật:
- Faction muốn chọn:

User avatar
lethamquang1993
Posts: 5

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#2 » 06 Jun 2016, 18:50

- Tên nhân vật: Kang
- Faction muốn chọn: A

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#3 » 06 Jun 2016, 19:37

lethamquang1993 wrote:- Tên nhân vật: Kang
- Faction muốn chọn: A


Done :nghiemtuc:

User avatar
91
cuquay188
Posts: 2

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#4 » 07 Jun 2016, 09:07

- Tên nhân vật: Ponuna
- Faction muốn chọn: A
:nghiemtuc:
\m/ \m/ \m/ \m/ \m/

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#5 » 07 Jun 2016, 11:13

cuquay188 wrote:- Tên nhân vật: Ponuna
- Faction muốn chọn: A
:nghiemtuc:

Done :nghiemtuc:

User avatar
2
raymond2283
Posts: 6

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#6 » 07 Jun 2016, 15:21

Chọn A ko nhỉ!!!

User avatar
90
s43994399
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#7 » 11 Jun 2016, 21:11

-Tên nhân vật: Føx
-Faction muốn chọn: H

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#8 » 11 Jun 2016, 21:24

s43994399 wrote:-Tên nhân vật: Føx
-Faction muốn chọn: H


:nghiemtuc: Done

User avatar
juncrazy
Posts: 1

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#9 » 12 Jun 2016, 21:58

- Tên nhân vật: Funk
- Faction muốn chọn: H

User avatar
Administrator
Blackmetalz
Posts: 1181

Re: V/v bug race Panda không tự động chuyển faction sau khi hoàn thành quest

Post#10 » 12 Jun 2016, 22:01

Done :nghiemtuc:

Return to “HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest