Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Dành cho người mới chơi cũng như người chơi lâu năm :p

Moderator: LordHidan

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143
Contact:

Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Post#1 » 06 Dec 2017, 11:49

Tại guide đơn giản này mình chỉ hướng dẫn những hoạt động cá nhân để tăng trải nghiệm game và up gear cơ bản.
1. Train cho đến khi đạt level 30, riêng với class Death knight là level 65. Sau đó gặp npc “Vietwow Services” (Npc có mặt ở start zone nơi đầu tiên bạn vào game, hoặc tại Stormwind city) chọn chức năng instant level 90
676
2. Sau khi sử dụng chức năng instant level 90 sẽ có 20 Start zone token, dùng token này để đổi gear cơ bản tại npc “Vietwow shop system” tại Stormwind city (start token – Fresh level 90 shop)
677

I. Honor point
Daily quest tại map Isle of thunder (IOT) mang lại Honor point (600-700HP 1 ngày)
Portal sang map IOT nằm tại stormwind city
678
Portal sang IOT tại map Townlong Steppes
679
Các NPC có thể nhận quest có Honor point hoặc Valor point tại IOT
- Nasasi Snowdawn – IOT
680
- Warmage Yurias – IOT
681
- Captain Elleane Wavecrest
682
- Lady Jaina Proudmoore & Vereesa Windunner
683
NPC Hayden Christophen bán đồ tại Conquest & Honor Quartermaster – Valley of the four winds – Pandaria
684
Ngoài ra còn các hoạt động như Battle Ground cũng mang lại Honor point.
II. Valor point
Danh sách các quest daily mang lại Valor point các bạn tham khảo thêm tại Topic này:
viewtopic.php?f=9&t=665
NPC bán đồ Valor point
1. Vietwow shop system
677
2. Commander – Townlong Stepper
685

User avatar
90

Topic author
Nas
Posts: 143
Contact:

Re: Hướng dẫn cơ bản về Honor point & Valor point

Post#2 » 11 Dec 2017, 14:49


Return to “HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHƠI”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest