cần trợ giúp login account sau khi tải game về theo cách 1

Nơi giải đáp các thắc mắc từ player, hỏi xoáy đáp xoay :D
User avatar
5

Topic author
anhhuy2502
Posts: 1

cần trợ giúp login account sau khi tải game về theo cách 1

Post#1 » 21 Jan 2018, 03:38

Mình đã tải về extract game rồi, cũng đã tạo account ở warmare lun mà lúc đăng nhập bằng cái account đó nó không cho vào, nhờ admin trợ giúp với

User avatar
Senior user
mrphuc
Posts: 700

Re: cần trợ giúp login account sau khi tải game về theo cách 1

Post#2 » 21 Jan 2018, 18:02

tạo riêng acc ở server này , ko xài chung vs warmane đc
One day, a wise man intoduce me into this game. "it shall protect your virginity, my lad" he said

And It remains true :((

Return to “HỎI ĐÁP NHANH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest