Rules sections

Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on Viet-WoW Forum Official. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. Rule

  1. VIET-WOW (VIỆT-WOW) được thành lập nhằm mục đích tạo một sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích game World of Warcraft. Mọi dịch vụ chúng tôi cung cấp hoàn toàn không mang tính chất thương mại hay vì lợi nhuận.
   Khi sử dụng trang web này, người sử dụng đã đồng ý tuân theo các điều khoản quy định việc sử dụng mọi thành phần của http://www.viet-wow.com (bao gồm website, forum,...) và các sản phẩm khác do viet-wow quản lí (facebook group, page, wordpress,...)

   SỬ DỤNG TRANG WEB
   Không được làm lại, sao chép, copy, bán, bán lại hay khai thác trang web này cũng như mọi thành phần của nó vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức nếu chưa được Viet-WoW công khai cho phép. Trong quyền hạn của mình, Viet-WoW được phép từ chối cung cấp dịch vụ bao gồm cả hạn chế dịch vụ nếu Viet-WoW cho rằng Người sử dụng phạm luật hoặc có hành động có hại đến lợi ích của Viet-WoW và thành viên của mình.

   TÀI KHOẢN VIET-WOW
   Bạn có thể đăng kí tài khoản thông thường cùng với password để truy nhập. Bạn chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động đứng tên tài khoản của mình, tài khoản liên quan và password. Viet-WoW KHÔNG chịu trách nhiệm đối với việc quản trị tài khoản của bạn, việc mất mát hàng hóa và vật phẩm ảo liên quan đến tài khoản đó.

   KIẾN NGHỊ
   Viet-WoW không thừa nhận bất kì bổn phận nào đối với mọi kiến nghị và không có bất kì sự hiểu ngầm hay ủy thác hay mối quan hệ ngầm nào đối với bất kì kiến nghị nào được Viet-WoW chấp nhận hay kí kết. Tất cả mọi kiến nghị đều là quyền lợi riêng của Viet-WoW và các thành viên. Viet-WoW và các thành viên sẽ sử dụng mọi Kiến nghị mà không có hạn chế nào và Người sử dụng sẽ không được hưởng đền bù.
   THỎA THUẬN VỀ VIỆC XÁC MINH
   NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC YÊU CẦU THAM GIA XÁC MINH BAO GỒM VIỆC TÌM HIỂU THÔNG TIN VÀ/HOẶC CÁC TÀI LIỆU NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC KHOẢN CHI TRẢ NẾU CHÚNG TÔI NGHI NGỜ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB NÀY. CÁC TÀI KHOẢN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC MINH SẼ BỊ KHÓA CHO ĐẾN KHI VIỆC XÁC MINH HOÀN TẤT. CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC TÌM HIỂU CÓ THẾ SẼ ĐƯỢC GỬI CHO CÁC THÀNH VIÊN QUẢN TRỊ ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG TIỀN BẤT HỢP PHÁP. CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC YÊU CẦU SẼ ĐƯỢC TRAO ĐỔI QUA EMAIL, FAX HOẶC CÁC HÌNH THỨC ONLINE VÀ CÓ THỂ BAO GỒM CẢ VIỆC XÁC ĐỊNH DANH TÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG.

   QUY ĐỊNH VỀ BÊN THỨ BA
   Viet-WoW cũng như các thành viên quản trị, những người điều hành, cộng tác viên hay bất kì một bên thứ ba nào kể cả các nhà cung cấp hay những Người sử dụng trang web không đảm bảo về sự chính xác, hoàn thiện hay hữu ích của bất kì nội dung nào cũng như sự phù hợp của nó đối với một mục đích bất kì. Trong một vài trường hợp, nội dung có thông qua Viet-WoW có thể đại diện cho quan điểm hay đánh giá của các nhà cung cấp hay người sử dụng. Viet-WoW và các thành viên quản trị của mình không xác nhận và không chịu trách nhiệm đối với bất kì quan điểm, lời khuyên hay phát biểu nào của bất kì ai trừ những nhân viên chính thức của Viet-WoW có trên trang web. Trong bất kì trường hợp nào, Viet-WoW cũng như các thành viên quản trị, các nhân viên, người điều hành hay cộng tác viên đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kì mất mát, hư hỏng hay thiệt hại nào do sự tin tưởng của người dùng đối với các thông tin thu được thông qua Viet-WoW gây ra. Việc đánh giá thông tin, quan điểm, lời khuyên, hay bất kì nội dung nào có trên trang web này là trách nhiệm của người sử dụng.

   TỪ CHỐI, HẠN CHẾ VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
   Người sử dụng tán thành việc sử dụng trang web này chỉ có thể ảnh hưởng đến người sử dụng mà thôi. Cả Viet-WoW, các thành viên quản trị, cộng tác viên, bên thứ 3, người ham thích, nhà ủng hộ, người cấp đăng kí và những người tương tự (gọi chung là “Nhà cung cấp”) đều không đảm bảo rằng trang web này không bị gián đoạn và hoàn toàn không có lỗi; họ cũng không đảm bảo về kết quả từ việc sử dụng trang web này cũng như độ chính xác, độ tin cậy hay việc trao đổi của mọi nội dung thông tin, dịch vụ hay sản phẩm được cung cấp trên trang web. VIET-WOW KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO BẤT KÌ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA TRANG, LOẠI THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, HAY SẢN PHẨM NÀO TRÊN TRANG MẠNG NÀY ĐƯỢC CÔNG BỐ HAY ÁM CHỈ, ĐỐI VỚI VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG. Ở GIỚI HẠN LỚN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, VIET-WOW KHƯỚC TỪ MỌI SỰ BẢO ĐẢM DÙ CÔNG KHAI HAY ÁM CHỈ BAO GỒM CẢ SỰ ĐẢM BẢO CHO KHẢ NĂNG BUÔN BÁN VÀ SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ. VIET-WOW KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỒI VỚI BẤT KÌ THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KÌ ĐIỀU GÌ PHÁT TRIỂN TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY BAO GỒM CẢ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, VÔ TÌNH, TRẢ ĐŨA HAY MANG TÍNH HẬU QUẢ. Trong bất kì trường hợp nào, Viet-WoW cũng như tất cả các bên có liên quan đến việc tạo ra, sản xuất, phân phối trang mạng này đều không có trách nhiệm pháp lý đối với mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô tình, đặc biệt hay mang tính hậu quả, những thiệt hai bắt nguồn từ việc sử dụng hay không sử dụng trang mạng này bao gồm cả sự tin tưởng những thông tin thu được của người sử dụng từ Viet-WoW.com, hay những thiệt hại bắt nguồn từ sai sót, sự bỏ sót, sự gián đoạn, sự xóa bỏ file hay email, hỏng hóc, lỗi kĩ thuật, vi-rút, sự chậm trễ trong vận hành hay truyền tải hoặc bất kì sai sót nào trong giao diện, dù cho đó là vì không may, thông tin liên lạc không thực hiện được, trộm cắp, hủy hoại hay do việc truy nhập không được phép vào dữ liệu, chương trình và dịch vụ của Viet-WoW. Người sử dụng trang mạng này đều hiểu rằng sự khước từ và giới hạn đối với trách nhiệm pháp lý này được áp dụng với tất cả các nội dung và dịch vụ có trên trang web.

   HỦY BỎ DỊCH VỤ
   Dựa vào đặc quyền tự quyết của mình, Viet-WoW có quyền thay đổi, đình chỉ, giới hạn, dừng hoạt động đối với bất kì lĩnh vực nào của trang mạng ở bất kì thời điểm nào. Viet-WoW có thể đình chỉ hoặc phá hủy bất kì sự truy nhập nào vào bất kì bộ phận nào của Viet-WoW.com của người dùng mà không cần thông báo nếu người dùng có bất kì hành động nào Viet-WoW cho rằng xâm hại đến thành viên quản trị của mình.

   CẦN BIẾT
   Khi truy nhập vào trang mạng này, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỒNG Ý TUÂN THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRÊN, BAO GỒM CẢ MỤC TỪ CHỐI. Viet-WoW có quyền thay đổi trang mạng và các điều khoản, điều kiện này, bao gổm cả mục từ chối ở bất kì thời điểm nào. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ, BẠN CÓ GIẢI PHÁP DUY NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

   ĐIỀU KHOẢN CÁ NHÂN

   Một số thông tin nhất định của người sử dụng được thu thập thông qua trang web này sẽ tự động được lưu trữ để tra cứu. Chúng tôi thu thập thông tin này để thực hiện một số nghiên cứu nội bộ về sở thích và hành vi cá nhân để hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ khách hàng và cộng đồng của chúng tôi tốt hơn, và hoàn toàn không phục vụ vào mục đích thương mại. Việc thanh toán và các thông tin tài chính khác KHÔNG được thu thập, phát tán hay lưu trữ lại và bị ràng buộc với Điều khoản Sử dung và Chính sách Cá nhân của các đối tác của chúng tôi. Các thông tin cơ bản về người dùng (như địa chỉ IP, log để sử dụng website và quản lý tài khoản) có thể được gửi cho đối tác của chúng tôi để chúng tôi cùng nhau ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Viet-WoW luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin được báo cáo nhằm ngăn chặn việc tiếp cận trái phép các thông tin đó.


   T/m BAN QUẢN TRỊ
   #
  2. Nội quy khi tham gia chơi trên server Viet-Wow

   1. Nghiêm cấm HACK

   Người chơi vi phạm các điều sau đây sẽ bị khóa tài khoản (ban) tạm thời hoặc vĩnh viễn.
   - Sử dụng các phần mềm của bên thứ 3 (Third Party Program) nhằm mục đích gian lận, phá hoại.
   - Cố ý can thiệp vào trò chơi hoặc giải mã các thông điệp giữa server và client.
   - Sử dụng các phần mềm autobot (những phần mềm được viết để làm những việc một cách tự động mà không cần sự điều khiển của người chơi)

   Code: Select all

   Người chơi vi phạm các nội dung trên sẽ bị xử lý:
   Khóa tài khoản vĩnh viễn


   2. Nghiêm cấm sử dụng lỗi game (BUG)

   Lợi dụng các lỗi của Game để cố ý gây ảnh hưởng đến các người chơi khác trong game sẽ bị khóa tài khoản (ban) tạm thời hoặc vĩnh viễn.
   - Lợi dụng lỗi game gây ảnh hưởng đến quyền lợi người chơi khác
   - Có hành vi làm ảnh hưởng đến tính lành mạnh của cộng đồng, cố ý gây ra sự bất công bằng trong trò chơi (cố ý AFK khi tham gia battleground, group đi instance/raid, dàn dựng các trận Battleground/Arena để nhằm chiến thắng và hưởng lợi ích, đăng nhập nhiều character vào Battleground một lúc vân vân)

   Code: Select all

   Người chơi vi phạm các nội dung trên sẽ bị cảnh cáo. Nếu tiếp tục cố tình vi phạm:
   * Lần 1: Khóa character 3 ngày
   * Lần 2: Khóa character 2 tuần
   * Lần 3: Chặn truy cập vĩnh viễn
   Tùy thuộc mức độ nghiêm trọng, BQT có thể cân nhắc chặn truy cập vĩnh viễn ngay lập tức nếu cần


   3. Các hành vi gây rối cộng đồng:
   - Tất cả các hành vi gây ảnh hưởng đến người khác về tâm lý, danh dự, sức khỏe, chủng tộc, địa phương, chính trị, tôn giáo và các vấn đề nhạy cảm khác đều bị nghiêm cấm. Người chơi vi phạm sẽ bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn.
   - Quy định về việc đặt tên: Không đặt tên nhân vật, tên Bang hội (Guild), tài khoản diễn đàn có thể gây ra hiểu nhầm hoặc động chạm đến các vấn đề tế nhị, bao gồm:
   * Tên gần giống như các thành viên Ban Quản Trị, Game master (GM), Moderator.
   * Tên có nội dung dung tục, bậy bạ, tên tạo sự căm ghét, phỉ báng, phân biệt sắc tộc, địa phương, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, chính trị.
   * Tên các nhân vật quan trọng trong lịch sử, chính trị, tôn giáo.
   * Tên các nền văn hóa, đảng phái, thương hiệu phổ biến, hay các phương tiện thông tin đại chúng.
   - Spam: Không gửi những thông điệp lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn hay những thông điệp yêu cầu người khác tiếp tục gửi.
   - Nghiêm cấm quảng cáo tại website, diễn đàn, trang facebook, nhóm facebook, trong game và tất cả các phương tiện thông tin Viet-WoW quản lí khi chưa có sự đồng ý của Ban Quản Trị.
   - Phân biệt đối xử: Nghiêm cấm việc xúc phạm đến đất nước, địa phương, văn hóa, tôn giáo, lối sống hay màu da của người khác.
   - Nghiêm cấm giả danh: giả danh người khác, thành viên trong ban quản trị, nhằm bất cứ mục đích gì.
   - Nghiêm cấm tổ chức và tham gia cờ bạc, cá độ trong game nhằm mục đích thu lợi tài chính cho bản nhân.
   - Người chơi vi phạm các nội dung trên sẽ bị xử lý:

   Code: Select all

   * Trường hợp đặt tên trái quy định: Tên nhân vật, tên bang hội, tên tài khoản diễn đàn trái quy định: Ban Quản Trị sẽ gửi thông báo và tin nhắn cho chủ sở hữu. Chủ sở hữu có quyền khiếu nại. Sau 48 tiếng nhân vật, bang hội, tài khoản diễn đàn đó sẽ bị khóa vĩnh viễn
   * Các trường hợp vi phạm lần 1 Mute character 1 tuần. Lần thứ 2 Mute character 1 tháng. Lần thứ 3 Mute character vĩnh viễn. Tùy thuộc mức độ nghiêm trọng, hình phạt chặn truy cập vĩnh viễn có thể được cân nhắc sử dụng   4. Điều khoản khác:

   - Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm, miệt thị, ám chỉ, xuyên tạc, vu khống hay gây ra các dư luận sai sự thật, gây ảnh hưởng đến Ban điều hành và các thành viên.
   - Buôn bán tài khoản:
   * Nghiêm cấm việc quảng cáo, rao bán tài khoản trên các kênh cộng đồng.
   * Người chơi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin tài khoản của mình. Nếu bị lừa, hoặc do cố ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho người khác dẫn đến việc mất tài khoản, người chơi cần thông báo một cách trung thực, đầy đủ và kịp thời cho Ban Quản Trị để chúng tôi xem xét các phương án giải quyết.

   Với những trường hợp nghiêm trọng, Ban Quản Trị có quyền khóa tài khoản vĩnh viễn ngay lập tức. Ngoài ra, khi phát hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, chúng tôi có quyền chặn truy cập từ đối tượng tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người chơi có quyền khiếu nại.
   Các nội quy có thể bổ sung, sửa đổi, cập nhật. Mọi thay đổi sẽ được thông báo đến người dùng, và có hiệu lực thi hành ngay lập tức tại thời điểm sửa đổi bổ sung.

   T/m BAN QUẢN TRỊ #